اول مارکت در حال بارگزاری است ...
هیولا قسمت 9

هیولا قسمت 9

خانوادگی, اجتماعی, کمدی

خلاصه

هوشنگ بعنوان مدیرعامل کارش را روع می کند.اما اوضاع شرکت یاران جنگل طبیعی نیست. از طرفی موقعیت شغلی جدید شرایط خانه هوشنگ را هم دگرگون کرده است....<br>