اول مارکت در حال بارگزاری است ...
هیولا قسمت 8

هیولا قسمت 8

خانوادگی, اجتماعی, کمدی

خلاصه

زن کامروا موفق می شود تا شهره را با خود همراه کند و حلقه ی محاصره برای هوشنگ تنگتر می شود. در این بین موسسه خاف برای لاپوشانی یکی از خلافهایش نیازمند یک قربانی نگونبخت شده...<br>