اول مارکت در حال بارگزاری است ...

راهنمای خرید بسته تشویقی

  • اول مارکت بزرگترین فروشگاه اپلیکیشن اندرویدی بزرگترین قرعه کشی سال را به همراه بزرگترین هدایا برگزار می نماید.
  • شما می توانید با خرید بسته تشویقی (پرداخت ده هزار تومان و دریافت 30000 تومان اعتبار خرید اپلیکیشن + قرعه کشی) در بزرگترین قرعه کشی سال (۱۰ جایزه ۳ میلیارد ریالی و 10000 جایزه 1000000 ریالی) شرکت نمایید.

بسته تشویقی دوره دهم

پرداخت ده هزار تومان و دریافت 30000 تومان اعتبار خرید

اپلیکیشن + کد قرعه کشی

جوایز قرعه کشی دوره دهم

۱۰ جایزه ۳ میلیارد ریالی و 10000 جایزه 1000000 ریالی

روش های خرید بسته تشویقی

وبسایت اول مارکت

1

ارسال 1 به 3080

2

کد دستوری #1*3080*

3

تماس با 70703080

4

  • مشترکین همراه اول که از طریق روش 2 و 3 اقدام به فعال سازی بسته تشویقی نموده اند نیز میتوانند از طریق روش 1 و 4 شانس خود را در قرعه کشی افزایش دهند.
  • مدت زمان استفاده از ۳۰ هزار تومان هدیه اعتبار خرید اپلیکیشن یک ماه می باشد.
  • مشترکین رایتل برای تهیه بسته تشویقی فقط از طریق سایت اول مارکت (روش 1) می تواند بسته تشویقی را تهیه نماید.