اول مارکت در حال بارگزاری است ...
آیکن روانشناسی جامع کودک در اول مارکت | فروشگاه تخصصی اپلیکیشن های اندرویدی
روانشناسی جامع کودک در اول مارکت | فروشگاه تخصصی اپلیکیشن های اندرویدی
روانشناسی جامع کودک در اول مارکت | فروشگاه تخصصی اپلیکیشن های اندرویدی
روانشناسی جامع کودک در اول مارکت | فروشگاه تخصصی اپلیکیشن های اندرویدی
روانشناسی جامع کودک در اول مارکت | فروشگاه تخصصی اپلیکیشن های اندرویدی
روانشناسی جامع کودک در اول مارکت | فروشگاه تخصصی اپلیکیشن های اندرویدی
 • تعداد دانلود :
  215
 • 1

 • توضیحات

  )حتمافهرست مطالب را بخوانید)آیا کودک شما سرکش است؟آیابا تربیت فرزندتان مشکل پیدا کرده اید؟اینبرنامه جامع ترین برنامه روانشناسی کودم میباشد و با اپدیت ماهانهبااین برنامه دیگر مشکلی با تربیت کودکتان نخواهید داشتاینبرنامه شامل عناوین زیر میباشد:چرا کودکتانمو می کشد؟مهم ترینعوامل بددهنی کودکان و راه حل های اصلاح بدزبانیتاثیرقصه بر زندگی و آینده ی کودکمعایبو مزایای مهد رفتن بچه هااینکودکان در آینده دچار مشکلات جنسی می شوندکودکاننیز افسرده می شوندچگونهکاری کنیم کودکمان دست به وساایل نزندازچه سنی به کودک بیاموزیم بدون اجازه وسایل دیگران را برندارد؟استرسدر کودکی موجب تغییراتی در سازههای اصلی مغز میشودباکودک بد غذا چه کنیم؟بهفرزندتان فحش ندهید!چرابلوغ زودرس خوب نیست؟فکرهایبزرگ کودکانهفرزندانکم تحمل نتیجه چه والدینی هستندرفتارهایعجیب کودکان نوپاعلامتافسردگی کودکان چیست؟مهمترینعلل مکیدن انگشت در کودکاناستفادهکودکان از تلفن همراه، خوب یابد؟روشهای مقابله با دزدی کودکانازنظر بهداشت روان كودك سالم كيست؟فیلمهای غیر اخلاقی در سنین پاییننکاتیمهم برای والدینی که دوقلو دارندشخصیتشناسی از روی نقاشی بچه هاعلتفحش دادن(بدزبانی) در کودکان و راه حلهای پیشنهادیاجازهندهید کودک تان این برنامه ها را ببیندخوابیدنکنار مامان و بابا10چیزی که نباید به کودکانمان بگوییم !دختریبا اطاق مرتب داشتنرابطهتاثیر گذار میان رفتار والدین و مغز کودکمشتزنیدر کودکانبررسیخصوصیت های اخلاقی نوزادانبچههاییکه بچگی نمیکنند!داشتنیک کودک کتک زن یا کتک خور؟اوليندليل بيميلي كودكان به صبحانهکودکانچگونه مهمان خوبی باشند؟فرزندیکه باعث آبروریزی می شود...چندروش برای جلوگیری از لجبازی کودکاندعوایکودکان آن ها را آماده روبرویی مشکلات در آینده می کندرمزو راز نقاشیهای کودکانغنیسازی رابطه با کودکچراکودک تان از بازی کردن می ترسد؟بهاین دلایل کودک تان را ببوسیدمامان،خدا یعنی چی؟یعنی کی؟دلایلاضطراب کودکتان را بدانیدبهتریننوع تنبیه، محرومیت کودک از علایق اوست؟کودکانهمیشه ترسوکمکبه کودکان برای غلبه بر ترس8طرز فکر بسیار اشتباه والدین!وقتیدختران با ظاهرشان کنار نمی آیندکودکشما چه نوع شخصیتی دارد؟کودکبیش فعال را چگونه مهار کنیم؟وقتیکودک روی اعصاب است چه واکنشی باید نشان داد؟کودکماز آرایشگاه می ترسد!عواملبلوغ زودرسچرابچه ها دروغ می گویند ؟تحملاین شوری سخت استمزایایدو زبانه بودن کودکبرایداشتن کودکی شاد و خوشبین2روش برای تقویت هوش نوزادبهجای کودک فکر نکنیممگرتربيت هم دخترانه و پسرانه دارد؟شماپسردوست هستید یا دختر دوست؟باکودک کنجکاو چگونه رفتار کنیم؟کودکانبی خواباگرنوزاد پسر دارید، حتما بخوانیدچرانباید بچهها را با هم مقایسه کرد؟سیراه ساده برای افزایش بهره هوشی کودکانکودکانیکه زیاد می فهمند!چراکودکم در مدرسه پرخاشگر است؟جانشینهایتنبیه بدنی در نظام تربیتیچندنکته برای آنکه فرزندمان باهوش شوددردعوای بچهها چه کنیم؟چگونهپاسخ کودکان را درباره خدا درست جواب دهیم؟چراکودک دلبندمان گاز می گیرد؟تربیتخاموش و زیر پوستیاصولیبرای سرگرم کردن کودک!استرسمغز كودكان را تغییر میدهد30كار که کودکان قبل از 12 سالگی باید ...چهزمانی به خواسته کودک نه بگوییم؟آیامی خواهید فرزندتان نابغه باشد؟گریهنوزادان را ترجمه کنیدافزایشحس مسئولیت پذیری با تقویت وجدانآموزشمعذرت خواهی به کودکوقتیکه کودکان مان دعوا می کنندآزمونیبرای تشخیص کودکان بیش فعالباکودکم بعد از طلاق چطور رفتار کنم؟باکودک بدزبانم چطور رفتار کنم؟چهعاملی باعث ایجادحسادت فرزندان میشود؟کارکودکان در منزل،درست یا غلط؟پرورشاعتماد به نفس درکودکتصاویربرهنه و کودکان ما9برخورد اشتباه والدین با کودکان نوپادروغگوییکودکان دلایل و راهکارهای مقابلهبچهها از چه سنی باید تنها بخوابند ؟چگونهکودکی مسئولیت پذیر داشته باشیم؟راههای پایه ای افزایش آی کیو کودکبرخوردبا کودکی که از حمام کردن میترسدتأثیرخشونت های تلویزیونی در کودکانکودکاندین زده یا تربیت دینیمحبتزیاد کودک را لوس نمی کندایجاداعتماد به نفس با دادن پول توجیبیاگرنمی خواهید بچه ها جیغتان را در بیاورند!علتدروغگویی کودکان چیست ؟نکتههای کاربردی برای تربیت فرزندان تانچگونهسوالات جنسی فرزندم را پاسخ دهم؟انواعروش های محبت کردن به کودکان!داشتنکودکی شاد و با استعداد با این 50 کار۱۰ جمله ویرانگر که نباید به کودکان گفت!!

  تغییرات آخرین نسخه

  • جامع و کامل
  • معتبر و کارآمد

  دسترسی

   سایر اطلاعات

   • پرداخت درون برنامه ای :ندارد
   • تاریخ بروزرسانی : 14-01-1395
   • نسخه برنامه : 2.0
   • نسخه اندروید: 2.2به بالا

   برنامه های مشابه

   بیشتر

   سایر اپلیکیشن های این توسعه دهنده

   بیشتر