لغت نامه و دیکشنری در کتاب و مرجع


cc.dict.dictcc

dict.cc dictionary

کتاب و مرجع
رایگان
com.barnamefa.amid

فرهنگ لغت عمید

کتاب و مرجع
500 تومان
com.dictionary

Dictionary.com

کتاب و مرجع
رایگان
com.jburn.test

Spanish dictionary (RAE)

کتاب و مرجع
رایگان
com.merriamwebster

Dictionary - Merriam-Webster

کتاب و مرجع
رایگان
com.mm.dehkhoda

لغت نامه دهخدا

کتاب و مرجع
2000 تومان
com.mobisystems.msdict.embedded.wireless.oxford.dictionaryofenglish

Oxford Dictionary of English

کتاب و مرجع
رایگان
com.rutofa.hamaz

ديكشنري روسي به فارسي

کتاب و مرجع
2000 تومان
com.tfd.mobile.TfdSearch

Dictionary

کتاب و مرجع
رایگان
fast.dic.dict

Fastdic - Persian Dictionary

کتاب و مرجع
رایگان
ir.groupraha.dicrusifarsi

دیکشنری روسی به فارسی

کتاب و مرجع
2000 تومان
ir.hsssn.marsdic

دیکشنری مارس

کتاب و مرجع
500 تومان
net.daum.android.dictionary

다음 사전 - Daum Dictionary

کتاب و مرجع
رایگان
org.leo.android.dict

LEO dictionary

کتاب و مرجع
رایگان