اول مارکت در حال بارگزاری است ...
آیکن Math Fraction Practice در اول مارکت | فروشگاه تخصصی اپلیکیشن های اندرویدی
 • اشتراک
 • دانلود
 • حجم فایل :4.5 مگابایت
Math Fraction Practice در اول مارکت | فروشگاه تخصصی اپلیکیشن های اندرویدی
Math Fraction Practice در اول مارکت | فروشگاه تخصصی اپلیکیشن های اندرویدی
Math Fraction Practice در اول مارکت | فروشگاه تخصصی اپلیکیشن های اندرویدی
Math Fraction Practice در اول مارکت | فروشگاه تخصصی اپلیکیشن های اندرویدی
Math Fraction Practice در اول مارکت | فروشگاه تخصصی اپلیکیشن های اندرویدی
Math Fraction Practice در اول مارکت | فروشگاه تخصصی اپلیکیشن های اندرویدی
Math Fraction Practice در اول مارکت | فروشگاه تخصصی اپلیکیشن های اندرویدی
Math Fraction Practice در اول مارکت | فروشگاه تخصصی اپلیکیشن های اندرویدی

توضیحات

Math Fraction Practice is an educational game to train and drill various mathematical exercises involving fractions. The game is simple - choose a question category, and answer questions as fast as you can. The game ends when you collect 10 correct answers (each incorrect answer is penalised 5 seconds). You can then review incorrect answers.

Available question categories include:

• Fraction simplification and comparison
• Conversion between fractions, decimal numbers, and percents
• Conversion between improper fractions and mixed numbers
• Fraction addition, subtraction, multiplication, and division
• Fraction equations and inequalities

تغییرات آخرین نسخه

دسترسی

  سایر اطلاعات

  • پرداخت درون برنامه ای :ندارد
  • تعداد دانلود :3
  • نسخه برنامه : 1.50
  • شامد :‌

   برنامه های مشابه

   بیشتر

   سایر اپلیکیشن های این توسعه دهنده

   بیشتر